gototopgototop

Effective solutions

Reklamný prúžok
banner-title1banner-title2banner-title3
Referencie

Referencie spoločnosti EDICO SK, a.s. za jej dlhoročného pôsobenia na slovenskom trhu môžeme rozdeliť do troch nasledovných kategórií:

1. Spracovanie špecializovanej grafiky:

 • Slovnaft a.s.
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • Magistrát hl.m. SR Bratislavy
 • MÚ Petržalka
 • MÚ Malacky
 • Povodie Váhu
 • Povodie Hrona
 • ZSE - Západoslovenská energetika, a.s.
 • SSE - Stredoslovenská energetika, a.s.
 • Stredisko železničnej geodézie Bratislava

 2. Implementácia systémov pre spracovanie grafických údajov vrátane modelovania:

 • Slovnaft a.s.
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • Lesoprojekt Zvolen
 • Cementáreň Rohožník Hirocem
 • Austroklíma
 • Volkswagen spol. s r.o.
 • Magistrát hl.m. SR Bratislavy
 • Slovenská agentúra pre životné prostredie
 • Slovenská správa letísk Bratislava
 • ZSE - Západoslovenská energetika, a.s.
 • SSE - Stredoslovenská energetika, a.s.
 • Transgas Senica, Nitra
 • VÚJE Trnava
 • JOKOMID Nitra
 • ALFA OMEGA SOFTWARE spol. s r.o. Bratislava
 • STÚ Bratislava - katedra geodetických základov
 • STÚ Bratislava - katedra geodézie
 • STÚ Bratislava - katedra vodného hospodárstva krajiny
 • STÚ Bratislava - katedra zdravotného inžinierstva
 • STÚ Bratislava - fakulta architektúry
 • PvFUK Bratislava - katedra krajinnej ekológie
 • PvFUK Bratislava - katedra geografie a diaľkového prieskumu zeme
 • PvFUK Bratislava - katedra podzemných vôd
 • PvFUK Bratislava - katedra zoológie
 • Vysoká škola výtvarných umení Bratislava
 • Vysoká škola lesnícka a drevárska Zvolen
 • Vysoká škola dopravy a spojov Žilina
 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická Bratislava
 • T.Ú. Košice - katedra mechaniky
 • TAOS T Spol. Prešov
 • Tatracom a.s. Bratislava
 • Markrop spol. s r.o. architektonický ateliér
 • Ing. Arch. Ján Kubina architektúra - urbanizmus
 • BAJO Projekt - projekčný ateliér Bratislava
 • Stavoprojekt Bratislava, a.s.
 • Geotyp
 • SIGEO Bratislava
 • SFÉRA Bratislava
 • Štátne lesy
 • Kovoprojekt GEO spol. s r.o.
 • Telecomprojekt spol. s r.o.
 • Správa diaľkových káblov Bratislava
 • Stredisko železničnej geodézie Bratislava
 • Geodézia Bratislava a.s.
 • Geodézia Prešov a.s.
 • Progres CAD Engineering spol. s r.o.
 • Saurus spol. r.o.
 • HydroGeo

 3. Implementácia a vývoj inteligentných systémov pre riadenú dokumentáciu vrátane digitalizačných procesov:

 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • Slovnaft a.s.
 • Slovenské elektrárne, a.s.
 • Slovenské národné múzeum
 • Bratislavská Teplárenská, a.s.
 • Dérerova nemocnica Bratislava
 • Patentová kancelária M&F
 • Protetika Bratislava
 
Domov > Referencie