gototopgototop

Effective solutions

Reklamný prúžok
banner-title1banner-title2banner-title3

DOKUMENTY

O nás

EDICO SK, a.s. pôsobí na trhu s informačnými technológiami od roku 1990. Spoločnosť sa pri svojom rozvoji venovala grafickým a geografickým informačným systémom spolu so spracovaním digitálnych obrazov. Postupne prešla rôznymi zmenami a postupne sa vyprofilovala do dnešnej podoby popredného dodávateľa integrovaných riešení a informačných systémov pre priemysel, energetiku, štátnu správu a samosprávu a pre inštitúcie kultúrneho dedičstva. Riešenia sú postavené jednak na vlastnom vývoji, ako aj na aplikačných produktoch tretích strán.

Spoločným menovateľom všetkých riešení je informácia. Každá spoločnosť má svoje know–how a množstvo informácií uložených v rôznej podobe. Buď v podobe papierového dokumentu, buď sa jedná o rôzne grafické alebo negrafické údaje, rôzne dáta, zdroje pamäťových a fondových inštitúcií. Dnes sú to už predovšetkým elektronické dokumenty.

Cieľom riešení je uchovanie a správa dát, manipulácia s nimi, archivácia ako aj sprístupnenie archivovaných dát, evidencia, ochrana a distribúcia dokumentov. V súčasnej digitálnej ére je prioritným prevod dát do elektronickej podoby – ich digitalizácia.

 V roku 2004 sa spoločnosť zúčastnila verejnej súťaže na dodávku komplexného katalogizačného systému zbierok pre Slovenské národné múzeum. Túto súťaž úspešne vyhráva so svojim moderným riešením. Týmto krokom spoločnosť EDICO SK a.s. vstupuje do oblasti múzejnej informatiky, kde postupne vyvíja a nasadzuje informačný systém ESEZ, neskôr vo verzii ESEZ4G. Informačný systém sa postupne rozširuje skoro do všetkých múzeií slovenskej republiky a stáva sa jednotným katalogizačným systémom krajiny a vzorom pre ostatné krajiny sveta svojou komplexnosťou a širokým nasadením. V súčastnosti žiadna iná krajina sveta nedisponuje jednotným katalogizačným systémom pre väčšinu múzeií krajiny a jednotným múzejným tezaurom, ktorý centralizuje a normalizuje múzejnú terminológiu.

 Koncom prvej dekády nového milénia si spoločnosť uvedomuje dôležitosť digitalizácie a v spolupráci SNM uskutočnuje viacero pilotných projektov s cieľom navrhnúť a overiť postupy a technológie digitalizácie múzejných zbierok. Výsledky pilotných projektov ukázali, že dostupné digitalizačné technológie nedosahujú potrebnú variablitu, kvalitu a rýchlosť, ktorú požadujú kultúrne inštitúcie. Spoločnosť EDICO SK, ako už viac krát v minulosti, sa postavila konštruktívne k týmto zisteniam a započala vlastný interný vývoj komplexného digitalizačného zariadenia Witikon MDS. Po troch rokoch vývoja predstavila v roku 2011 komplexný digitalizačný systém svetovej úrovne, ktorý ani dodnes nenašiel konkurenta. Kvalitu zariadení ocenilo aj Digitalizačné centrum v Banskej Bystrici nákupom dvoch zariadení v roku 2012, ktoré úspešene digitalizujú múzejné zbierky dodnes.

 Získané know-how v oblasti digitalizácie spoločnosť úspešne uplatnila pri získaní a realizácií výskumného projektu Comeniana v rokoch 2012-2015, kedy v spolupráci s Univerzitou Komenského rozšírila svoje aktivity do výskumu metód digitalizácie 2D a 3D objektov.

 Významné know-how spoločnosti nezostalo povšimnuté ani významnými zahraničnými spoločnosťami, ktoré hľadali partnera pre digitalizáciu objektov priemyselného charakteru. V roku 2015 započalo parterstvo s významnou nemeckou spoločnosťou Robert Bosch g.m.b.h., výsledkom ktorej sú priemyselné digitalizačné zariadenia Witikon XS pre komplexnú obrazovú a 3D digitalizáciu priemyselných súčiastok, od miniatúrnych čipov po súčasti spaľovacích motorov.

Spolu s rozvíjaním know-how a výskumov v oblasti digitalizácie, spoločnosť kontinuálne dopracovávala a rozvíjala informačný systém ESEZ4G, výsledkom čoho je pripravená nová verzia systému ESEZ5G, s novými funkcionalitami, užívateľským prostredím a možnosťami rožširovania o plug-in moduly tretích strán.

 

web_links

 
Domov